Izjava za javnost

Spoštovani!

V medijih je bil 6. 3. 2020 objavljen članek, v katerem so o Dijaškem domu Ivana Cankarja navedene neresnične informacije, ki škodujejo ugledu naše ustanove. V zadnjih letih namreč znotraj dijaškega doma opažamo porast nasilne komunikacije med dijaki na spletu, zato se v okviru projekta #ASTTNP, ki ga tudi strokovno podpirajo organizacije za nenasilno spletno komunikacijo, načrtovano ukvarjamo z ozaveščanjem dijakov na to temo. Vse aktivnosti, ki smo jih pripravili in jih še vedno pripravljamo, predstavljajo skrbno načrtovan in ciljno usmerjen projekt, ki sledi namenu ozaveščanja dijakov in opozarjanja na posledice, ki jih sproži njihovo vedenje na spletu. V Dijaškem domu Ivana Cankarja že pripravljamo obsežnejša pojasnila, ki bodo javnosti posredovana v naslednjih dneh.

Ravnateljica Manja Petelin in zaposleni