Prijava in vpis v DIC

Če želite v naslednjem šolskem letu bivati v našem dijaškem domu, izpolnite / natisnete prijavnico.

Prijavnica za sprejem v dijaški dom (obrazec PSDD-MŠŠ-1/18)

Kam in do kdaj pošljete prijavnico?

• Prijavnico pošljite na naš naslov ali jo osebno oddajte v tajništvu doma do 2. aprila 2019.
• Prijavnico lahko vložite le v enem dijaškem domu, prenos prijave pa je možen do 21. junija 2019.

Kdaj boste prejeli obvestilo?

O prejemu prijavnice, nadaljnjem postopku vpisa in morebitnih omejitvah vas bomo obvestili v začetku meseca julija. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.

Kdaj bo potekal vpis?

Vpis prijavljenih kandidatov v Dijaški dom Ivana Cankarja bo potekal v začetku meseca julija, o čemer vas bomo še obvestili.

Vse ostale informacije lahko dobite pri svetovalni delavki Katji Čarman osebno, po telefonu 01/47 48 651 ali e-pošti: katja.carman@dic.si