Informativni dan, prijava in vpis v DIC

Informativni dan bo, tako kot na srednjih šolah, potekal v domu v petek, 14. februarja 2020, od 08.00 do 19.00 in v soboto, 15. februarja 2020, od 08.00 do 14.00.

Če želite v naslednjem šolskem letu bivati v našem dijaškem domu, izpolnite/natisnite:

Prijavnica za sprejem v dijaški dom

• Prijavnico pošljite na naš naslov ali jo osebno oddajte v tajništvu doma do 2. aprila 2020.
• Prijavnico lahko vložite le v enem dijaškem domu, prenos prijave pa je možen do 23. aprila 2020.
O prejemu prijavnice, nadaljnjem postopku vpisa in morebitnih omejitvah vas bomo obvestili v začetku meseca junija.
V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in izvedli izbirni postopek.

Rokovnik za vpis v Dijaški dom 2020/2021

Sklep o številu točk za posamezna merila v postopku izbire kandidatov ob omejitvi vpisa v vzgojni program za dijaške domove

Kam in do kdaj pošljete prijavnico?

Prijavnico lahko pošljete na naš naslov Poljanska 26, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov svetovalne delavke Katje Čarman (katja.carman@dic.si)  ali jo osebno oddajte v tajništvu doma.

Vse ostale informacije lahko dobite pri svetovalni delavki Katji Čarman osebno, po telefonu 01/47 48 651 ali e-pošti: katja.carman@dic.si