Prijava in vpis v DIC

Če želite v naslednjem šolskem letu bivati v našem dijaškem domu, izpolnite / natisnete prijavnico.

Prijavnica za sprejem v dijaški dom (obrazec PSDD-MŠŠ-1/18)

Kam in do kdaj pošljete prijavnico?

Prijavnico lahko pošljete na naš naslov Poljanska 26, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov svetovalne delavke Katje Čarman (katja.carman@dic.si)  ali jo osebno oddajte v tajništvu doma.

Vse ostale informacije lahko dobite pri svetovalni delavki Katji Čarman osebno, po telefonu 01/47 48 651 ali e-pošti: katja.carman@dic.si