Vodje projekta: Katja Čarman, Nina Golob
Člani projekta: Jerca Cvetko
Ilustracije in likovna podoba: Jure Engelsberger

Projekt Spletne zanke 

 izvajanje programa sofinanciral MOL

Časovni okvir/trajanje 2024
Cilji projekta – informiranje mladih o možnih pasteh spletnega nasilja,
– nudenje pomoči in podpore mladostnikom z izkušnjo spletnega nasilja,
– preventivno ozaveščanje o razsežnostih pojava spletnega nasilja,
– krepitev pozitivne samopodobe,
– zmanjševanje uporabe interneta, ozirom preusmeritev mladih v »analogni svet«, fizičnih aktivnosti,
– zmanjševanje časovne rabe interneta,
– kreativna zapolnitev prostega časa, brez el. naprav in digitalnih orodij,
– večja vključenost mladih v interesne dejavnosti in delavnice v DIC-u, ob vrnitvi v dom,
– navajanje k timskemu delu, sodelovanju ter k odprti, neposredni, »fizični« komunikaciji, osvajanje novih znanj in veščin ter razvoj kompetenc povezanih z zdravo in varno uporabo sodobnih tehnologij z namenom nadaljnjega posredovanja in vrstniškega širjenja tega znanja,
– krepitev pozitivne samopodobe preko pozitivnih afirmacij in informacijskega gradiva,
– razvijanje znanj in veščin za kreativno in (osebno in družbeno) koristno in odgovorno uporabo IKT,
– praktična uporaba interneta in orodij s ciljem priprave uporabnih končnih produkcij in vsebin,
– priprava informativnega gradiva v obliki video animacij, letakov, zloženk, brošur.
Opis V dijaškem domu beležimo veliko število dijakov, ki večino prostega časa preživijo za računalnikom in zelo pogosto uporabljajo mobilne telefone, tudi v situacijah, ki za to niso najbolj primerne (sestanki vzgojnih skupin, pri prehranjevanju, druženju, …). O težavah prekomerne uporabe telefonov in časom, prebitim za računalnikom in posledicah nas obveščajo tudi starši in prosijo za pomoč. Posledice prekomerne uporabe spleta in ikt se odražajo pri slabši socialni samopodobi mladih in lahko rezultirajo k večji ranljivosti in dovzetnosti za spletno nasilje. Mladi večino dneva preživijo v spletnem okolju, s tem pa se zmanjšuje starševski, učiteljski in vzgojiteljski nadzor nad uporabo računalnika in drugih elektronskih naprav. Situacija mnoge mlade potiska v vse globlje stiske in osamo. Mladi v obdobju odraščanja so ranljiva skupina, saj njihova samopodoba še ni dokončno izoblikovana. Posledično so dovzetnejši za spletne pasti in so lahko tarča izvajalcev spletnega nasilja. Dejstvo je, da se sodobni tehnologiji ne moremo izogniti na nobenem koraku. Spletno nasilje se med mladostniki največkrat izkazuje v obliki spletnega ustrahovanja, trpinčenja oziroma nadlegovanja. V projektu želimo nadaljevati z ozaveščanjem mladih o pasteh na spletu in nasilju. Ponuditi jim želimo pomoč oz jim posredovati informacije kam se lahko po pomoč obrnejo, če se znajdejo v stiski ali pa so žrtve nekega spletnega nasilja, prevare ipd.. Tema spletnega nasilja je zelo široka in pereča ter prisotna na številnih spletnih platformah. Vsebuje veliko različnih vrst nasilja, nekatere na prvi pogled delujejo zelo prikrito in mladostniki mogoče niti ne vedo, da so žrtve nasilja. Teme oz problematike sproti nastajajo in predstavljajo nove grožnje mladostnikom. Z organizacijo Safe.si, Spletno oko, kriminalisti se posvetujemo pri vseh novo nastalih področjih spletnega nasilja, izzivih in temah, ki so aktualne pri mladih, da lažje sledimo vsem potrebam in predvidimo možne spletne pasti, da pravočasno mlade na njih opozorimo. Skupaj določamo aktualne teme ter področja, ki jih želimo osvetliti mladim. Na podlagi tega bomo v sodelovanju s Safe.si izvedli delavnice na določene teme, delavnice bodo potekale tekom celotnega šolskega leta. V projektu se bomo osredotočili tudi na duševno zdravje mladostnikov, ki je ključno pri soočanju s spletnimi pastmi. Tekom leta bomo pozornost posvetili tudi kritični presoji informacij na spletu, saj ob porastu časa, ki ga mladi preživijo na spletu opažamo porast dezinformacij, lažnih profilov in nevarnih spletnih izzivov ter vedno bolj pereče teme dostopnosti pornografije in e-zlorabe otrok in mladostnikov. Spolne zlorabe otrok preko interneta pogosto izvršujejo mladoletni storilci, ki se zaradi svoje mladosti in naivnosti pogosto ne zavedajo odgovornosti svojih dejanj. V navidezni anonimnosti se skrivajo za svojimi pametnimi napravami, kjer neodgovorno izvršujejo spolne svojih sovrstnikov tako, da delijo njihove intimne fotografije, jih tudi izsiljujejo ali pa si izmenjujejo gradivo, ki prikazujejo spolno zlorabo, ki so ga našli na internetu. Delavnice in predavanja, ki jih bomo izvajali so zasnovane na način debate ter aktivnosti. Z mladimi se bomo pogovarjali o različnih temah spletnega nasilja, pornografije in e-zlorab pri čemer bomo sodelovali s strokovnjaki iz posameznih področij kriminalistike; nevladnih organizacij: DrogArt, Safe.si, Spletno oko; predavanja o težavah povezanih s prekomerno dostopnostjo pornografije na spletu, kar povzroča izkrivljeno podobo mladih o spolnosti, telesni samopodobi in povzroča nemalo težav pri odraščanju. Ob delavnicah in predavanjih bomo dijake ozaveščali preko materialov (zabavni motivi na obravnavane teme – plakati, razstave, bedži, letaki.)
Ciljna skupina in njene potrebe Potrebe, ki jih ugotavljamo so naslednje:
– potreba po razvijanju smotrne, varne, zdrave in odgovorne rabo interneta med mladimi,
– potreba po ozaveščenosti o pasteh spletnega nasilja,
– potreba po seznanjanju mladih z možnimi oblikami pomoči in podpore v primeru spletnega nasilja in ustrahovanja,
– potreba po krepitvi pozitivne samopodobe,
– potreba po kreativno zapolnitev prostega časa, brez prekomerne rabe el. naprav in digitalnih orodij,
– potreba po izobraževanju ter razpravah na temo nekemičnih zasvojenosti, v kateri bodo aktivno vključeni dijaki in starši,
– potreba po vzpostavljanju kritičnega odnosa mladih do vprašanj odvisnosti in zasvojenosti ter drugih oblik nezdravega ravnanja, netolerance in družbene izključenosti.

Napovednik 2024:

  1. Predavanje / delavnica Spletno spolno nasilje, Nina Mezinec (januar, 2024)
  2. Predavanje Mladi in spolnost (Zasvojenost s pornografijo), Peter Topić (maj/avgust, 2024)
  3. Delavnica: Razumevanje spolnosti in medosebnih odnosov za dijake, Dijana Kožar Tratnik in Žiga Sedevčič (september, 2024)
  4. Delavnice: Dan brez telefona ali učne urice brez mobilnih naprav (tekom celega leta), Miha Indihar

razstava spletne zanke

 

 

BITI spletne zanke

10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE

Kartice so ustvarjene in povzete po priročniku To sem jaz, verjamem vase : priročnik za fante in punce : 10 korakov do boljše samopodobe, avtorice psihologinje Alenke Tacol (Zavod za zdravstveno varstvo, 2010) in priročniku Zorenje skozi To sem jaz : razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe : priročnik za preventivno delo z mladostniki (NIJZ, 2019).

NASVETI OB ŠOLANJU NA DALJAVO

Dopoldne posveti čas pouku preko spletnih učilnic. Čeprav si morda misliš »uf, to je ful naporno« in te razumemo, verjemi, da je vredno.
Da ti bo lažje steklo, si delo čim bolj organiziraj, spremljaj navodila, uporabljaj lastne beležke, odkljukaj narejeno.
Med delom si nujno privošči tudi kakšen krajši odmor, da sprostiš miselne procese. Tvoje možganske celice ti bodo izjemno hvaležne. Namig: lahko si privoščiš okusen čaj ali pa vročo čokolado s smetano.
Čeprav pouku slediš iz svoje sobe, ne pozabi na lastno dinamiko in rutino – vzemi si čas za fajn kosilo z družino.
Čestitaj si, pouka za danes je končno konec. Po napornem dnevu sledi sprostitev – izberi vse, kar te »polni« z energijo in sprosti – poslušaj glasbo, glej tv, malo zadremaj, pokliči najboljšega prijatelja za čvek, odidi na sprehod po okolici (lahko te spremlja tudi tvoj najlepši štirinožni ljubljenček), telovadi …