Sprejem v dom

1. Sep. 2019

02:00 PM

Expired Event

OBVESTILO o sprejemu v dom za šolsko leto 2019/2020

Sprejem bo potekal dan pred začetkom pouka, v nedeljo, 01. 09. 2019, od 14.00 dalje.

Starše vabimo, da se tega dne udeležite roditeljskega sestanka, ki bo organiziran ob 15.00 oz. 16.00 uri.

Natančen razpored: ura in prostor sestanka za posamezno vzgojno skupino, bo na dan sprejema objavljen na oglasni deski doma. 

Informacije v zvezi z življenjem in delom v domu in domski red lahko najdete v domskih publikacijah, ki ste jih dobili na informativnem dnevu in na naši spletni strani www.dic.si.

Z veseljem bomo na vaša vprašanja odgovorili osebno, oziroma po telefonu (01/4748 651) ali elektronski pošti svetovalne delavke: katja.carman@dic.si.