Projekt poteka od 2012.

Projekt je preventivnega značaja, namenjen je dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in v svojem prostem času želijo pridobiti nova znanja s področja komunikacije in reševanja sporov.

Vodja projekta: Ljuba Plesec
Člani projekta: Tjaša Strmšek, Zoran Grgič, Erika Šešek, Nina Žurga
Lutkovna delavnica: Irena Rajh
Video in foto: Boštjan Božič, Jaka Slejko

Sofinancer projekta: MOL

Naziv projekta Vrstniška mediacija v DIC-u
Časovni okvir/trajanje projekta 2023
 

 

 

Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči)

–          Usposobiti dijake za neformalno reševanje sporov.

–          Naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konkretnih situacij.

–          Usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki.

–          Spodbujati medsebojno sodelovanje in pomoč.

–          Krepitev samoodgovornosti, dostojanstva, samospoštovanja in vzpostavljanje medsebojnega zaupanje.

–          Dijake naučiti učinkovito obvladati stres, kar jim omogoča, da  v različnih  preizkušnjah v življenju zaupajo vase in se sprejemajo.

 

Kratek opis projekta Program je preventivnega in izobraževalnega značaja in je namenjen dijakom, ki bivajo v dijaškem domu. Zajema naslednje sklope vsebin: Splošno o mediaciji, temeljna načela, konflikt kot del življenja in način reševanja konfliktov, pomen, prepoznavanje ter izražanje čustev, komunikacija v mediaciji, tehnike mediacije, faze mediacije in supervizijsko spremljanje. Udeleženci sodelujejo pri sprejemanju pravil in obveznosti v izobraževalnem procesu, pri igri vlog kot medianti in mediatorji pri reševanju primerov medvrstniških konfliktov, pri snemanju in analizi primerov, pri oblikovanju vsebine in besedila tiskanih materialov (zloženke). Udeležba v programu mladim omogoča samorealizacijo in osebno potrditev ter celovito in večplastno komunikacijo. Udeležencem pomaga odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, ter jih opremljajo s tistimi informacijami, veščinami in znanji, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali z različnimi izzivi in se nanje ustrezno odzivali. Dijaki, ki so izobraževanje že zaključili, nastopajo v vlogi somediatorjev, kar omogoča vrstniški vpliv in medgeneracijsko sodelovanje. S tem je dosežena večja aktualnost in učinkovitost programa. Delavnice za dijake; Kako izboljšati samopodobo, nudijo dijakom možnosti, da se spopadejo s svojimi čustvi in začnejo verjeti vase. V različnih preizkušnjah, ki jih srečujejo v življenju jim to pomaga pri razvijanju svoje moči, spretnosti in zaupanju vase.

Delo z lutkami: Specifika lutk je, da se izraža s simboli in je zato ta način zalo primeren za mlade, ki »v njih kar vre«, pa ne vedo, kako bi te notranje dramatično dogajanje izkazali, da jih to ne bi ogrozilo. Lutka je posrednik, navaden predmet, simbol, ki lahko skozenj izrazimo svoje najbolj notranje občutke ne da bi se pri tem izpostavili. Po drugi strani lutkarstvo kot sinkretična umetnost ponuja vrsto pristopov in veščin, ki jih ob tem lahko uveljavljamo ali razvijamo. Tako je pri sodelovanju pri lutkovnem projektu prav vsak lahko uspešen in prav vsak najde svoje mesto. Seveda gorje, da bi mladim ponudili lutko v ožjem smislu te besede, saj jih takoj spommni na nekaj »otročjega«, kar se moraj paziti na poti proti odraslosti toliko bolj, ker bi njihov otroški del še utegnila zaplesti v igro, to pa bi bilo v družbi vrstnikov strogo sankcionirano. Materialteater, objektteater , maske in sence ponujajo številne izzive, ki so mladim zanimiv izziv za fantazijsko potovanje po svetu svojih želja, strahov, dvomov, ter vseh tistih čustev, ki jih sicer težko izrazi.    

Kot skupina se vključujejo v dogodke drugih projektov in sodelujejo z umetniškimi skupinami, ki za mediacijo naredijo promocijsko gradivo: filme, videe, letake …

Ciljna skupina Ciljno skupino zajemajo srednješolci stari do 16. let, ki bivajo v dijaškem domu in obiskujejo različne srednje šole. V skupino se dijaki vključijo prostovoljno na podlagi lastnega interesa. Udeležence pridobivamo s pomočjo predstavitve mediacije v vzgojnih skupinah s strani vrstniških mediatorjev, s plakati, preko portala DIC, lutkovno gledališke predstave, na informativnem dnevu ter preko vrstniških vplivov. Izobraževanje poteka kontinuirano enkrat ali dvakrat tedensko.
Cilji projekta
  • Usposobiti dijake za neformalno reševanje sporov.
  • Naučiti udeležence razumevanj, obvladovanja in mirnega in konstruktivnega reševanja konkretnih situacij.
  • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med vrstniki.
  • Spodbujati medsebojno sodelovanje in pomoč.
  • Krepitev samoodgovornosti, dostojanstva, samospoštovanja in vzpostavljanje medsebojnega zaupanje.
  • Dijake naučiti učinkovito obvladati stres, kar jim omogoča, da v različnih preizkušnjah v življenju zaupajo vase in se sprejemajo.
  • Dijake naučiti priprave besedil za tiskane materiale z obravnavano vsebino.
  • Dijake naučiti nastopanja pred kamero in analiziranja igre vlog.
  • Spodbujanje zdravega življenjskega sloga, krepitev osebne in socialne kompetence in samozavesti.
Napovednik

Lutkovna delavnica: april, maj /vsak torek od 19 – 20.30/

Premiera lutkovne miniaturke: predvidoma 1. 6. 2023

Predstavitveni filmček o mediaciji v DIC-u

Lutkovno gledališka miniaturka

Mlad.si – Mediacija v lutkovno gledališki miniaturki

Povezava do dokumenta: Implementacija mediacije v DIC-u