SPOMINI NA PRIHODNOST ALI V 80 LETIH OKOLI SVETA

V šolskem letu 2022/23 smo začeli z izvajanjem projekta »DIC – Spomini na prihodnost ali v 80 letih okoli sveta«, s podnaslovom »Priprave na praznovanje jubileja 2027«, ko bo DIC praznoval 80 let delovanja pod tem imenom in 145. obletnico svoje ustanovitve, tj. ustanovitve zavoda Vincencijeve družbe Marijanišče, sirotišnice z enakim vzgojnim poslanstvom, namenjene mladim.

Ideja za to obliko dolgega etapnega praznovanja, ki se razteza na 5 let, sovpada z zamenjavo vodstva zavoda. Namen praznovanja je zaokrožiti delovanje in prizadevanja zadnjega obdobja ter nadaljevati poslanstvo, ki ga je zavod opravil v svoji bogati zgodovini.

Tradicijo nameravamo zaobjeti z evalvacijo dela in dosežkov pedagogov, katerih delovna doba sovpada s praznovanjem 50. obletnice ustanove (1997), saj ta predstavlja most med generacijo nekdanje države in njene družbeno-politične ureditve ter digitalne tehnološke revolucije in milenijskega prehoda z modelov avtoritarne k novodobnim pristopom vzgoje in izobraževanja. Cilj in namen praznovanja je prepoznati in obuditi »genius loci« DIC-a, ohraniti in nadgraditi njegovo izročilo generacijam, ki bodo sledile.

Praznovanje bomo obeležili s posameznimi dogodki in medgeneracijskim druženjem, ki se je začelo spomladi 2023, in ga bomo zaključili s sklepnim dogodkom jeseni 2027. Prevladovale bodo aktivnosti s področja kulture, umetnosti in športa, povezane s tekočimi projekti in interesnimi dejavnostmi, ki potekajo v domu, in ki bodo nastale v sodelovanju z bivšimi dijaki. Ti bodo predstavili, občasno tudi združili svoje delo in ustvarjanje s trenutno generacijo dicarjev. Predvidene so likovne, fotografske in druge delavnice, gledališki, video, multimedijski dogodki itd.

Obdobje zadnjih 30 let smo razdelili na štiri različna obdobja, od katerih vsako predstavlja po 7 let (1997–2025), in poskušali opredeliti njihove značilnosti. Zadnji dve leti, 2026 in 2027, pa bosta namenjeni »soočenju s sedanjim trenutkom« in ustvarjanju za prihodnost.

Sedemletke in njihove značilnosti:

1997–2004 / Obdobje začetka in razmaha projektnega dela v DIC-u

2004–2011/ Obdobje oblikovanja in sistematičnega dela ter realizacije: vizija, prednostne vrednote in kultura zavoda

2011–2018 / Sistematično delo na uvajanju neformalnega izobraževanja ter certificiranja novih pridobljenih znanj ter veščin: uvedba listovnika Mapa DIC je svet in povezovanje različnih projektnih mrež in dejavnosti v usklajeno delovanje

2018–2025 / Digitalizacija mladinskega dela, proaktivno delo z novimi mediji ter iskanje ravnovesja med vsebinsko uporabo novih medijev ter promocijo analognih dejavnosti mladih, druženja, športnega in drugega udejstvovanja na prostem ipd.

Realizacija:

– Oblikovanje, ideja in koncept praznovanja / avgust 2022

– Predstavitev izbranih projektov iz 1. sedemletke / marec 2023*

– Otvoritveni dogodek praznovanja: Predstavitev stripa Primoža Krašne in odprtje razstave »Domov« / 25. maj 2023

*Opomba: predstavitve so dosegljive na intranetu: Dokumenti/Jubilej/Predstavitve 1997–2004