Z vključitvijo v projekt smo sprejeli odločitev, da pozornost namenimo spodbujanju zdravega načina življenja tako pri dijakih kot pri zaposlenih. Dijake bomo navajali, da vzamejo toliko hrane, kot jo lahko pojedo. Preko vzgojnih skupin bomo dijake navajali na dosledno ločevanje odpadkov.

Projekt
Naziv projekta  Mreža zdravih šol
Časovni okvir/trajanje projekta šolsko leto 2022/23
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči)
  • promocija zdravja na telesnem, duševnem in socialnem področju (dijaki, starši, zaposleni),
  • krepiti zdrav življenjski slog in spodbujati vključevanje dijakov v različne dejavnosti (raznolika ponudba interesnih dejavnosti, dogodkov, predavanj,…),
  • spodbujati dnevno aktivnost na prostem
Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni)  

  • evidentiranje udeležbe in zadovoljstva na športnih dejavnostih, tekmovanjih, interesnih dejavnostih in delavnicah
  • evidentiranje aktivnosti na prostem (drevo aktivnosti)
  • dosežki in rezultati na tekmovanjih
Nosilec projekta in sodelujoči -Neža Ahčin / Tjaša Strmšek, Nataša Kuhelj Rožac, Zoran Grgič, Barbara Erjavec, Ljuba Plesec, Miha Indihar, Olivija Slivnjek, Franci Tehovnik, Nina Golob, Romana Tramšek, Mira Narobe, Gregor Kuhar, Jerca Cvetko, Neža Luzar, Nina Žurg, Renata Vinčec
Ocena vrednosti in financiranje projekta lastna sredstva – domski sklad

 

Kratek opis projekta:

Projekt je del Slovenske mreže Zdravih šol. Predstavlja projekt, ki načrtno in sistematično promovira zdravje v vse vidike vsakdanjega življenja. Rdeča nit v tem šolskem letu bo “Mi vsi za lepši (boljši) jutri”.

Vsebinska področja, ki jih projekt pokriva: zdrava prehrana (komisija za prehrano, kulinarične delavnice,…), gibanje (športne in sprostitvene dejavnosti), duševno zdravje (mediacija, ustvarjalne delavnice, obeležitev pomembnih dnevov), digitalni svet.

 

Projekt predstavljen na seji vzgojiteljskega zbora, dne:  30.8.2022     Predlagateljica: Neža Ahčin, vodja projekta