Z vključitvijo v projekt smo sprejeli odločitev, da pozornost namenimo spodbujanju zdravega načina življenja tako pri dijakih kot pri zaposlenih. Dijake bomo navajali, da vzamejo toliko hrane, kot jo lahko pojedo. Preko vzgojnih skupin bomo dijake navajali na dosledno ločevanje odpadkov.

Projekt
Naziv projekta  Mreža zdravih šol
Časovni okvir/trajanje projekta  Šol. leto 2021 – 2022
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) Vsebinska rdeča nit za šolsko leto bo »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«

–          krepiti zdrav življenjski slog in spodbujati vključevanje dijakov v različne interesne dejavnosti in projekte, ki jih ponuja dijaški dom,

–          spodbujati telesno aktivnost na prostem, želimo zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije (dijake, starše doma in zaposlene v dijaškem domu),

–          podati aktualne informacije in usmeritve v povezavi s COVID-om

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –          evidentiranje udeležbe na športnem področju,

–          evidentiranje udeležbe na delavnicah in izobraževanjih

Nosilec projekta in sodelujoči –  vodja projekta Neža Ahčin;  člani: Tjaša Strmšek, Nataša Kuhelj Rožac, Zoran Grgič, Stanislava Kanduč, Barbara Erjavec, Ljuba Plesec, Miha Indihar, Olivija Slivnjek, Drago Pintarič, Franci Tehovnik, Katja Čarman, Nina Golob , Romana Tramšek, Boštjan Božič, Mira Narobe, Primož Vresnik, , Barbara Rosina, Jerca Cvetko.
Ocena vrednosti in financiranje projekta lastna sredstva – domski sklad

 

Aktivnosti in cilji:

skozi šolsko leto bodo v okviru »Zdrave šole« potekale različne interesne dejavnosti, delavnice, predavanja v sledečih sklopih in področjih:

–          komisija za prehrano: ozaveščanje o odgovornem odnosu do hrane, izvedba kulinaričnih dogodkov,…;

–          športne in sprostitvene dejavnosti: nogomet, košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, šah, joga, fitnes,;

–          usposabljanje dijakov za vrstniške mediatorje;

–          srednješolsko tekmovanju o sladkorni bolezni;

–          usposabljanje dijakov in vzgojiteljev iz Prve pomoči – Temeljni postopki oživljanja;

–          delavnice za razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter pozitivne samopodobe »To sem jaz«;

–          obeležitev pomembnih dnevov;

–          ustvarjalne in likovne delavnice: likovni Atelje, delavnica izdelovanja krem, deodoranta; delavnice izdelave mask;

–          udeležba na izobraževanjih v okviru projekta Zdrava šola, ki jih organizira NIJZ (vabljeni vsi sodelavci)

–          sledili in upoštevali aktualna priporočila o COVID-u;

–          skrb za zdravje zaposlenih: organizirana  vadba za zaposlene v domu

Projekt predstavljen na seji vzgojiteljskega zbora, dne:  27.8.2021     Predlagateljica: Neža Ahčin, vodja projekta