Z vključitvijo v projekt smo sprejeli odločitev, da pozornost namenimo spodbujanju zdravega načina življenja tako pri dijakih kot pri zaposlenih. Dijake bomo navajali, da vzamejo toliko hrane, kot jo lahko pojedo. Preko vzgojnih skupin bomo dijake navajali na dosledno ločevanje odpadkov.

Projekt
Naziv projekta  Mreža zdravih šol
Časovni okvir/trajanje projekta Šolsko leto: 2020–2021
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) Vsebinska rdeča nit za letošnje šolsko leto je Čas za zdravje je čas za nas:

–          želimo zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije: dijake, starše doma in zaposlene v dijaškem domu,

–          podati aktualne informacije in usmeritve v povezavi z epidemijo Covid-19,

–          spodbujati telesno aktivnost na prostem,

–          krepiti zdrav življenjski slog in spodbujati vključevanje dijakov v različne dejavnosti, projekte, ki jih ponuja dijaški dom (sodelovanje in povezovanje med projekti, interesnimi dejavnostmi).

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –           Evidentiranje udeležbe na športnem področju,

–           evidentiranje udeležbe na delavnicah in izobraževanjih in

–           anketni vprašalniki.

Nosilec projekta in sodelujoči Vodja projekta Neža Ahčin,  člani Tjaša Strmšek, Nataša Kuhelj Rožac, Zoran Grgič, Stanislava Kanduč, Barbara Erjavec, Ljuba Plesec, Miha Indihar, Olivija Slivnjek, Drago Pintarič, Franci Tehovnik, Katja Čarman, Nina Golob , Romana Tramšek, Boštjan Božič, Mira Narobe, Primož Vresnik, Marija Poljanšek Gerdej, Barbara Rosina in Jerca Cvetko.
Ocena vrednosti in financiranje projekta Lastna sredstva – domski sklad

Ponudba izobraževanj s strani NIJZ-a

Aktivnosti in cilji:

Skozi šolsko leto bodo v okviru Zdrave šole potekale različne interesne dejavnosti, delavnice, predavanja in med projektno sodelovanje v sledečih sklopih in področjih:

–           športne in sprostitvene dejavnosti: nogomet, košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, šah, joga, fitnes, sprehodi v naravi;

–           udeležba na izobraževanjih v okviru projekta Zdrava šola, ki jih organizira NIJZ (vabljeni vsi sodelavci) ter sledili in upoštevali aktualna priporočila o COVID-u-19;

–           usposabljanje dijakov za vrstniške mediatorje;

–           pridružitev k srednješolskemu tekmovanju o sladkorni bolezni;

–           predavanja in delavnice za dijake in zaposlene o varni uporabi interneta v sodelovanju s Safe.si;

–           komisija za prehrano: ozaveščanje o odgovornem odnosu do hrane, izvedba kulinaričnih dogodkov ( praznična kosila);

–           obeležitev pomembnih dnevov: teden duševnega zdravja, svetovni dan AIDS-a, dan brez kajenja, dan Zemlje …

–           ustvarjalne in likovne delavnice: likovni Atelje, delavnica izdelovanja krem, deodorantov, repelentov proti komarjem; delavnice izdelave mask, peke kruha, izdelovanja novoletnih venčkov;

–           delavnice za razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter pozitivne samopodobe To sem jaz;

–           usposabljanje dijakov in vzgojiteljev iz Prve pomoči – Temeljni postopki oživljanja;

–           skrb za zdravje zaposlenih: organizirana  vadba za zaposlene v domu.

Projekt predstavljen na seji vzgojiteljskega zbora, dne:  27. 8. 2020                       Predlagateljica: Neža Ahčin, vodja projekta