Z vključitvijo v projekt smo sprejeli odločitev, da pozornost namenimo spodbujanju zdravega načina življenja tako pri dijakih kot pri zaposlenih. Dijake bomo navajali, da vzamejo toliko hrane, kot jo lahko pojedo. Preko vzgojnih skupin bomo dijake navajali na dosledno ločevanje odpadkov.

Projekt
Naziv projekta  Mreža zdravih šol
Časovni okvir/trajanje projekta  Šol. leto 2019 – 2020
Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči) Moto letošnjega leta je Duševno zdravje, prehrana, gibanje. Novi temi sta še Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu ter Kako šola pristopi pri preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi. Odgovoren odnos do sebe in okolja pa je eden od prioritetnih ciljev DIC – a.

Za dosego tega cilja je nujno sodelovanje in povezovanje  Mreže zdravih šol z drugimi projekti v DIC- u:

Ekošola: skupno sodelovaje pri projektu Odgovorno s hrano (We eat responsibly), obisk Centra za ravnanje z odpadki in botaničnega vrta, obisk transfuzijskega oddelka in predstavitev krvodajalske dejavnosti, obisk observatorija na Golovcu

Projekt BITI: priprava publikacij, sodelovanje na dogodkih, multimedijsko pokrivanje dogodkov/dokumentiranje z video vsebinami, povezovanje preko projekta Zero waste Slovenija, organiziranje ekskurzije v Zasavje/Eko krog Sodelovanje s permakulturnim inštitutom Maribor.

Komisija za prehrano: tematska priprava kulinaričnih dogodkov (kitajska, mehiška, balkanska kuhinja) in motivacija dijakov za sodelovanje (peka palačink, medenjakov, mišk)

Šport: spodbujanje gibanja, zdrav dan (tek preko celega dne na igrišču).

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –           Merjenje ostankov hrane/ standardni vprašalnik, tehtanje ostankov kruha, sadja in ostale odpadne hrane, evidentiranje hrane oddane za filantropijo.

–           Evidentiranje udeležbe na športnem področju.

–           Evidentiranje udeležbe na delavnicah in izobraževanjih.

–           Usposobljenost za posredovanje znanj dijakom.

–           Anketni vprašalniki.

Nosilec projekta in sodelujoči –  Vodja projekta Neža Ahčin. Člani tima: Tjaša Strmšek, Nataša Kuhelj Rožac, Zoran Grgič, Stanislava Kanduč, Barbara Erjavec, Ljuba Plesec, Miha Indihar, Olivija Slivnjek, Drago Pintarič, Franci Tehovnik, Katja Čarman, Nina Golob , Romana Tramšek, Boštjan Božič, Mira Narobe  in Primož Vresnik.
Ocena vrednosti in financiranje projekta –           lastna sredstva – domski sklad

–           sponzorstva zunanjih sodelavcev

–           ponudba izobraževanj s strani NIJZ

–           razpisi

Aktivnosti in cilji:

–           Šport vključitev čim večjega števila dijakov v športno – zabavne dejavnosti na domskem in medomskem nivoju, udeležba na krosu in drugih tekaških prireditvah, ozaveščamo o pomenu gibanja. Potekal bo nogomet, košarka, odbojka, badminton, namizni tenis, šah. Obudili bomo dan teka v DIC-u in razširili akcijo Zmigaj se na oba aktiva (BI. in BII.).

–           Usposabljanje dijakov za vrstniške mediatorje.

–           Joga bo v koordinaciji Tjaše Strmšek, med letom bodo tudi tri tematske delavnice.

–           Ekskurzija za dijake vključene v projekte Eko, Zdrava šola in BITI je predvidena in je namenjena spoznavanju in uvajanju dijakov v njihove naloge.

–           Skupni sestanki predstavnikov za zdravje in prehrano, druženje ob kulinaričnem dogodku, motiviranje in zbiranje idej

–           Ob Dnevu zdrave hrane, 15.10. 2019  bo potekalo merjenje ostankov hrane, Dan brez bele moke, zmanjševanje uporabe sladkorja, soli. Želimo ozaveščati o odgovornem odnosu do hrane in sebe.

–           Skupna dobrodelna prireditev v decembru.

–           Krvodajalska akcija.

–           Ozaveščanje dijakov o škodljivosti kajenja: Dan brez cigarete, 31. 01. 2019. Iščemo izvajalca, ki bi izvedel preventivno predavanje/delavnico in razmišljamo o pristopih za odvračanje od kajenja.

–           Delavnica izdelovanja mil.

–           Skrb za zdravje zaposlenih: vadba v okviru akcije Zmigaj se, izobraževanja, obveščanje o publikacijah NIJZ( kajenje, duševno zdravje, pomoč žalujočim, HPV, rak.

–           Izvedba delavnic za dijake o samopodobi: To sem jaz.

–           Čistilne akcije ob dnevu Zemlje in urejanje okolice doma in generalno čiščenje pred počitnicami.

–           Ustvarjalne delavnice: Reciklirajmo, izdelovanje adventnih venčkov.

–           Delavnice protistresnih vaj, joga in vadba v fitnesu.

–           Sodelovanje na sejmu Altermed v Celju in na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu.

–           Udeležba na izobraževanjih v okviru projekta Zdrava šola, povabimo tudi sodelavce.

–           Povezovanje z drugimi domovi v Ljubljani / delavnice, predavanja, športni dogodki.

–           Ogled centra ponovne uporabe / predstavitev dejavnosti.

–           Predstavnike za zdravje po skupinah vključimo v redno spremljanje stanja v domskih kuhinjah / inventar, čistoča, hladilnik.

–           Praktično usposabljanje dijakov: Temeljni postopki oživljanja.

–           Predstavitev projekta Zdrave šole na projektnem tednu v DIC-u, sestanki s predstavniki skupin in njihovo vključevanje v izvedbo dejavnosti.

–           Pogovor Fani Čeh z dijaki o spolnosti, kontracepciji in spolno prenosljivih boleznih.

–           Video delavnice pokrivajo dogodke s foto in video vsebinami, knjižničarka pa s plakati in objavami novic na FB in drugih omrežjih.

–           Naročimo zastavo Zdrave šole.

Predstavitev predloga projekta na Seji vzgojiteljskega zbora DIC-a  

Datum: 30. 08. 2019                                                                                                                                                Predlagateljica: Neža Ahčin, vodja projekta