Ravnatelj

Mag. Šemso Mujanović, prof. švz

semso.mujanovic@dic.si
+386 1 47 48 614


Pomočnik ravnatelja

Drago Pintarič, prof. zgodovine in sociologije

drago.pintaric@dic.si
+386 1 47 48 650


Svetovalni delavki

Katja Čarman, univ. dipl. pedagoginja /  Nina Žurga, univ. dipl. socialna pedagoginja

katja.carman@dic.si

nina.zurga@dic.si
+386 1 47 48 651


Knjižničarka

Nina Golob, univ. dipl. bibliotekarka in inf.

nina.golob@dic.si
+386 1 47 48 652


Vzgojiteljice in vzgojitelji

Neža Ahčin, prof. defektologije za MVO in domske pedagogike

neza.ahcin@dic.si
+386 1 47 48 600

Boštjan Božič, dipl. socialni delavec

bostjan.bozic@dic.si
+386 1 47 48 625

Zoran Grgič, predmetni učitelj zgodovine in sociologije

zoran.grgic@dic.si
+386 1 47 48 600

Miha Indihar, mag. socialnega dela

miha.indihar@dic.si
+386 1 47 48 600

Gregor Kuhar, prof. filozofije in sociologije

gregor.kuhar@dic.si
+386 1 47 48 600

Nataša Kuhelj Rožac, prof. pedagogike in sociologije

natasa.kuheljrozac@dic.si
+386 1 47 48 600

Neža Luzar, prof. slovenščine in univ. dipl. bohememistka

neza.luzar@dic.si
+386 1 47 48 600

Miha Maver, univ. dipl. inž. arhitekture

miha.maver@dic.si
+386 1 47 48 600

Ivan Mijačević, glasbeni in plesni pedagog

ivan.mijacevic@dic.si
+386 1 47 48 600

Mira Narobe, prof. likovne pedagogike

mira.narobe@dic.si
+386 1 47 48 600

Ljuba Plesec, prof. pedagogike in sociologije

ljuba.plesec@dic.si
+386 1 47 48 625

Barbara Rosina, prof. defektologije za MVO in domske pedagogike

barbara.rosina@dic.si
+386 1 47 48 600

Karmen Slana, prof. kemije in biologije

karmen.slana@dic.si
+386 1 47 48 600

Olivija Slivnjek, prof. pedagogike in sociologije

olivija.slivnjek@dic.si
+386 1 47 48 600

Tjaša Strmšek, prof. pedagogike

tjasa.strmsek@dic.si
+386 1 47 48 600

Renata Struna, prof. nemščine

renata.struna@dic.si
+386 1 47 48 600

Erika Šešek, prof. pedagogike in dipl. sociologinja

erika.sesek@dic.si
+386 1 47 48 625

Franc Tehovnik, prof. zgodovine in sociologije

franci.tehovnik@dic.si
+386 1 47 48 625

Romana Tramšek, vzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih, dipl. organizatorka – menedžerka

romana.tramsek@dic.si
+386 1 47 48 600

Renata Vinčec, prof. šp. vzg.

renata.vincec@dic.si
+386 1 47 48 600

Primož Vresnik, prof. filozofije, dipl. sociolog kulture

primoz.vresnik@dic.si
+386 1 47 48 600


Poslovna sekretarka

Tanja Jankovec

tanja.jankovec@dic.si
+386 1 47 48 615


Računovodja

Darka Sedej

darja.sedej@dic.si
+386 1 47 48 612


Knjigovodja

Barbara Luznar

barbara.luznar@dic.si
+386 1 47 48 617


Knjigovodja

Tanja Eržen

tanja.erzen@dic.si
+386 1 47 48 617


Organizator prehrane

Barbara Erjavec, univ. dipl. ing. živilske tehnologije

barbara.erjavec@dic.si
+386 1 47 48 616


Vodja dodatnih dejavnosti

Matic Kraševec, univ. dipl. pravnik

matic.krasevec@dic.si
+386 1 47 48 630