MAPA DIC JE SVET

Mapa dosežkov DIC je svet, predstavlja orodje, s katerim beležimo novo pridobljena znanja in veščine, ki jih dijaki v okviru neformalnega izobraževanja pridobijo v času svojega bivanja v domu. Predstavlja »dicarsko spričevalo«, ki ga dijaki prejmejo ob odhodu iz doma.

Mapa je združljiva tudi z drugimi sorodnimi orodji za evidentiranje kompetenc, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem (Nefix, Youth pass, Europass ipd.). Dijakom je v pomoč pri izbiri nadaljnjega študija ter pri poznejši zaposlitvi.

Mapa predstavlja enovit dokument, kjer se zbirajo podatki o znanju in veščinah, pridobljenih v domu, ter dokazila o doseženih uspehih.

V mapi se zbirajo:

POTRDILA
 • o sodelovanju pri organizaciji domskega življenja,
 • o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi posameznih dogodkov,
 • o sodelovanju pri prostočasnih interesnih dejavnostih,
 • o sodelovanju v domskih projektih na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • o usposabljanju na tečajih, delavnicah, ki se izvajajo v domu.
LISTINE
 • pohvale,
 • priznanja,
 • nagrade,
 • status odgovornega dijaka,
 • pohvale in priznanja, ki jih dijaki pridobijo na različnih festivalih, natečajih, tekmovanjih ipd. za uspehe pri domskih dejavnostih,
 • listina, ki jo izdamo dijaku – maturantu pred odhodom iz DIC-a.

NAGRADE IN PRIZNANJA

2021

2020

2019

2019 Ekošola EKOKVIZ srebrno Eva Rojc
2019 ALTERMED zlato priznanje za razstavni prostor

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998