MAPA DIC JE SVET

Mapa dosežkov DIC je svet, predstavlja orodje, s katerim beležimo novo pridobljena znanja in veščine, ki jih dijaki v okviru neformalnega izobraževanja pridobijo v času svojega bivanja v domu. Predstavlja »dicarsko spričevalo«, ki ga dijaki prejmejo ob odhodu iz doma.

Mapa je združljiva tudi z drugimi sorodnimi orodji za evidentiranje kompetenc, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem (Nefix, Youth pass, Europass ipd.). Dijakom je v pomoč pri izbiri nadaljnjega študija ter pri poznejši zaposlitvi.

Mapa predstavlja enovit dokument, kjer se zbirajo podatki o znanju in veščinah, pridobljenih v domu, ter dokazila o doseženih uspehih.

V mapi se zbirajo:

POTRDILA
 • o sodelovanju pri organizaciji domskega življenja,
 • o sodelovanju pri organizaciji in izvedbi posameznih dogodkov,
 • o sodelovanju pri prostočasnih interesnih dejavnostih,
 • o sodelovanju v domskih projektih na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • o usposabljanju na tečajih, delavnicah, ki se izvajajo v domu.
LISTINE
 • pohvale,
 • priznanja,
 • nagrade,
 • status odgovornega dijaka,
 • pohvale in priznanja, ki jih dijaki pridobijo na različnih festivalih, natečajih, tekmovanjih ipd. za uspehe pri domskih dejavnostih,
 • listina, ki jo izdamo dijaku – maturantu pred odhodom iz DIC-a.

NAGRADE IN PRIZNANJA

2019

2019 Ekošola EKOKVIZ srebrno Eva Rojc
2019 ALTERMED zlato priznanje za razstavni prostor

2018