V šolskem letu 2018/2019 smo na področjih vzgojno-izobraževalnega dela dosegli dobre rezultate.

Ocenjujemo, da je na dobre vzgojno-izobraževalne rezultate pomembno vplivala uvedba izboljšav, ki smo jih načrtovali v okviru izvajanja projektov, v katere so bili vključeni vsi pedagoški delavci: Mreža zdravih šol, Mreža Ekošol, projekt BITI ter skupno načrtovanje prioritetnih ciljev, ki smo jih usklajevali na uvajalnem seminarju pred pričetkom šolskega leta.

Učni uspeh dijakov kaže trend izboljševanja, v primerjavi z nekaterimi šolami pa je boljši kot uspeh dijakov, ki se v šolo vozijo ali bivajo doma.

Več informacij: SAMOEVALVACIJSKO POROČILO za šolsko leto 2022/2023