URNIK Katja Čarman:

PONEDELJEK od 7.30 do 15.30 ure
TOREK od 10.00 do 18.00 ure
SREDA od 7.30 do 15.30 ure
ČETRTEK od 10.00 do 18.00 ure
PETEK od 7.30 do 15.30 ure

URNIK Nina Žurga:

PONEDELJEK od 10.00 do 18.00 ure
TOREK od 07.00 do 15.00 ure
SREDA od 10.00 do 18.00 ure
ČETRTEK od 7.00 do 15.00 ure
PETEK od 7.00 do 15.00 ure

Katja Čarman

Vodja svetovalne službe

Telefon: 01 / 47 48 – 651
Pošlji e-pošto: katja.carman@dic.si

Nina Žurga

Telefon: 01 / 47 48 – 651
Pošlji e-pošto: nina.zurga@dic.si


Vodja svetovalne službe izvaja sledeče dejavnosti:

 • vodi postopek vpisa ter razporeja novince v vzgojne skupine glede na želje, interese in obstoječe možnosti,
 • z dijaki, vzgojitelji in vodstvom doma organizira informativni dan,
 • s šolskimi mediatorji vodi usposabljanje za vrstniške mediatorje,
 • sodeluje z vzgojitelji pri izvajanju delavnic za dijake na temo samopodobe,
 • v primeru težjih in najtežjih kršitev domskega reda se posvetuje z vzgojitelji, dijaki, starši in ravnateljico o načinu izrekanja vzgojnih ukrepov ter možnostih za popravo škodljivih posledic dijakovega ravnanja,
 • dela analize učnega uspeha dijakov in analize izrekanja vzgojnih ukrepov ter pohval, priznanj in nagrad ter izstopov,
 • sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol,
 • sodeluje z drugimi institucijami: DrogArt, Projekt človek, Društvo Up, Šolski svetovalni center…,
 • ob izpisu iz doma vodi razgovore z dijaki, vzgojitelji in starši ter pomaga iskati nove možnosti nastanitve,
 • je na voljo za pogovor.

K svetovalni delavki lahko dijaki in študentje pridete po nasvet in pogovor:

 • Če misliš, da je šola ki si jo izbral/a pretežka ali prelahka,
 • Če se želiš prepisati na drugo šolo,
 • Če rabiš, da ti kdo pomaga pri učenju, pa ne veš kako do učne pomoči,
 • Če rabiš inštruktorja,
 • Če si dober/dobra učenec/učenka in bi rad/a komu pomagal/a kakšno uro na teden,
 • Če bi rad/a kvalitetno preživljal/a prosti čas v domu in se vključil/a v katero od interesnih dejavnosti, pa ne veš, kaj vse je na izbiro in kako prvič pristopiti v že formirano skupino,
 • Če bi rad/a izvedel/a kaj je mediacija in kako se vključiti v usposabljanje za vrstniške mediatorje,
 • Če si kršil/a domski red in bi rad/a spremenil/a svoje vedenje,
 • Če imaš kakšno idejo za akcijo ali prireditev v domu in rabiš podporo,
 • Če te kdo ponižuje in zafrkava,
 • Če si v stiski in te je česa strah,
 • Če rabiš malo spodbude in tolažbe.

Starši lahko pridete osebno ali pokličete:

 • ko se ne morete odločiti, v kateri dijaški dom bi vpisali hčerko ali sina,
 • ko pridete vpisat hčerko ali sina,
 • ko se vam porajajo vprašanja in dileme v zvezi z bivanjem v dijaškem domu,
 • ko potrebujete nasvet in oporo v novo nastalih vzgojnih situacijah,
 • ko bi radi naredili marsikaj namesto svojega mladostnika, pa veste, da mu to ne bo v pomoč pri njegovi samostojnosti in rabite samo malo spodbude, da mu zares pomagate v njegovi osebni rasti in ne popuščate,
 • ko ste pripravljeni sodelovati v vzgojno izobraževalnem procesu pri nas – lahko pripravite predavanje, vodite delavnico,
 • ko želite izpisati hčerko ali sina iz doma.