Projekt poteka od leta 1999.

Projekt je preventivnega značaja, namenjen je dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in imajo v svojem prostem času željo po likovnem izražanju, oziroma pridobitvi novih znanj na tem področju

Vodja projekta: Mira Narobe
Člani projekta: Erika Šešek
Naziv projekta  Atelje

 izvajanje programa sofinanciral MOL

Logotip Mestne občine Ljubljana

Časovni okvir/trajanje projekta 2023
 

Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči)

-kreativno preživljanje prostega časa

-pridobitev novih znanj in spretnosti

-krepitev pozitivne samopodobe

-navajanje k sodelovanju ter odprti, neposredni komunikaciji, brez vključevanja elektronskih naprav

-navajanje k poslušanju sebe in drugih, krepitev občutka za sočloveka

-ustvarjanje varnega okolja za vse

Opis Projekt Atelje poteka v Dijaškem domu Ivana Cankarja od leta 1999. Namenjen je dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in lahko, po opravljenih šolskih obveznostih, prosti čas preživijo na zdrav in koristen način. Z delom v kateri od interesnih dejavnosti oziroma v projektu se izognejo slabim razvadam, slabim vplivom okolja in ukvarjanju z digitalnimi mediji. V projektu krepijo sposobnosti v neposredni komunikaciji, se navajajo poslušati sočloveka in pridobijo nova znanja.

Z delom v ateljeju se lahko izražajo na neposreden način. Delo obsega različna področja likovnega ustvarjanja: risanje, slikanje, grafiko in plastično oblikovanje, in znotraj teh zvrsti različne likovne tehnike. Mladi tako dobijo spretnosti in izkušnje delati z različnimi materiali. O vsebinah posameznih nalog se dogovorimo na sestankih tima oziroma ob poteku naših aktivnosti.

Ob tem pregledujemo določena umetnostno-zgodovinska obdobja in pomembne predstavnike posameznih umetnostnih smeri. Pogovarjamo se o aktualnih razstavah in izmenjujemo stališča o lastnem delu.

V določenih situacijah, ki jih prepoznamo in ocenimo kot tvegane, se z dijakom pogovarja svetovalna delavka iz našega dijaškega doma, sodelujemo s šolami in starši.

Občasno predstavimo svoja dela širši javnosti; pripravimo razstave v Mali galeriji Dic, v Galeriji Dic, sodelujemo na skupinskih razstavah v širšem slovenskem prostoru.

Izvedbe

-Delo v ateljeju; Dijaški dom Ivana Cankarja, januar- maj in september – december
-Razstava risb, Tihožitje, papir, oglje, Mala galerija Dic, januar 2023
-Razstava likovnih izdelkov Z mladostjo rastemo, v prihodnost verjamemo, v sodelovanju s ŠKD Ljubljana, Mala galerija Dic, februar 2023
-Razstava linorezov, Exlibris, Mala galerija Dic, april 2023
-Razstava likovnih izdelkov, nastalih v likovni delavnici v šolskem letu 2022/ 2023, Galerija Dic, april- maj 2023