Projekt poteka od leta 1999.

Projekt je preventivnega značaja, namenjen je dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in imajo v svojem prostem času željo po likovnem izražanju, oziroma pridobitvi novih znanj na tem področju

Projekt
Naziv projekta  Atelje
 

 

Časovni okvir/trajanje projekta

Projekt »Atelje« poteka v dijaškem domu od leta 1999

Šolsko leto, koledarsko leto ali od-do:

Projekt traja od januarja do decembra 2020

 

Cilji projekta (kaj želimo doseči splošno glede na vizijo šole in vrednote ter katere konkretne rezultate želimo doseči)

Kreativno preživljanje prostega časa, zmanjšanje število kršitev zaradi popoldanskih in večernih nedovoljenih izhodov iz doma

–          Pridobitev novih znanj

–          Ohranitev oziroma izboljšanje učnega uspeha

–          Samoiniciativni obiski ateljeja

–          Kreativno delo v ateljeju (likovno izražanje)

–          Zmanjšanje števila izrečenih vzgojnih ukrepov

Oblike evalvacije projekta (kako se bo ugotovilo ali so bili cilji doseženi tako splošni kot konkretni) –          Evalvacijo najprej predstavlja število udeležencev in obiskovanje programa

–          Spremljanje in analiza učnega uspeha udeležencev

–          Spremljanje prisotnosti v domu oziroma nedovoljenih izhodov iz dijaškega doma

–          Spremljanje kršitev domskega reda in število izrečenih vzgojnih ukrepov

–          Ocenjevanje kvalitete nastalih izdelkov pri posameznih udeležencih

–          Evalvacijo predstavlja tudi število obiskovalcev javnih predstavitev

Nosilec projekta in sodelujoči Mira Narobe, vodja projekta, prof. lik. um.

Marija Gerdej Poljanšek, prof. psih. in ped.

Erika Šešek, prof. ped. in soc.

Ocena vrednosti in financiranje projekta (lastna sredstva, MŠŠ, EU strukturni skladi…) Financerji projekta so:

MOL- Urad za preprečevanje zasvojenosti

DIC   in DIC domski sklad

Kratek opis projekta:

Projekt »Atelje« poteka v dijaškem domu od leta 1999.

Namenjen je dijakom, ki bivajo v dijaškem domu in imajo v svojem prostem času željo po likovnem izražanju, oziroma pridobitvi novih znanj na tem področju. Posebej je namenjen tudi dijakom, ki so zaradi nizkega samozaupanja bolj izpostavljeni negativnim vplivom okolice.

Na sestankih projektnega tima se dogovorimo o aktivnostih, ki se bodo v okviru projekta dogajale. Delo v ateljeju obsega različna področja likovnega ustvarjanja: risanje, slikanje, grafika, plastično oblikovanje. Hkrati predelamo določena umetnostno-zgodovinska obdobja in pomembne predstavnike posameznih umetnostnih smeri do danes. Pogovarjamo se o aktualnih razstavah in o lastnem delu.

Posamezni dijaki s težavami na različnih področjih se pogovarjajo s svetovalno delavko. Sodelujemo s šolami, razredniki in svetovalnimi delavci, ter s starši.

Občasno predstavljamo svoja dela širši javnosti; pripravimo razstave v Mali galeriji DIC, v Galeriji DIC, sodelujemo na skupinskih razstavah v širšem slovenskem prostoru (Transgeneracije v Cankarjevem domu, Ljubljana, meddomske likovne razstave, Domijada na Rogli).

Projekt sofinancira Mestna Občina Ljubljana

Predstavitev predloga projekta na aktivu in Seji vzgojiteljskega zbora DIC-a, dne:

Datum:  30. 08. 2019                                                                                                                                                Predlagateljica: Mira Narobe, vodja projekta