Kratek opis in program dejavnosti:
Cianotipija je eden od prvih postopkov izdelave fotografij. Udeleženci delavnice se bodo seznanili s pripravo kemikalij in delovnega prostora, pripravo filma, pripravo papirja in tehnikami nanosa svetlobno občutljive raztopine na papir in druge materiale. Chemigram - gre za fotografijo brez kamere na način abstraktnega slikarstva.

VODJA DEJAVNOSTI: Nina Golob / nina.golob@dic.si
KJE: temnica
KDAJ: po dogovoru, predvidoma ob torkih ali četrtkih ob 16.00

Kratek opis in program dejavnosti:

Poglobljeno branje dijake opremlja z orodji, ki omogočajo kakovostnejše življenje. Dijakom omogoča: vpetost v zgodbo, identifikacijo s književnimi osebami, poslušanje drugih v skupini, izmenjavo mnenj, vpogled vase, komunikacijo, kritično branje in razumevanje besedil ter samozavedanje lastnih stališč. Branje ni pasivni akt. Vsaka izkušnja kvalitetnega branja pomeni za bralca spremembo v razmišljanju in dojemanju sveta.

Pri bralno-pogovornih večerih se dijaki spoznavajo tudi z različnimi žanri v literaturi ter z domačimi in tujimi avtorji.

VODJA DEJAVNOSTI: Nina Golob / nina.golob@dic.si in Erika Šešek / erika.sesek@dic.si
KJE: knjižnica
KDAJ: po dogovoru

 

 

Kratek opis in program dejavnosti:

V letošnjih reciklažnih delavnicah, bomo ponovno uporabili in predelali odslužene jeans hlače, stare zavese in plastične embalaže.
Dobrodošli vsi, ki vam ni vseeno za okolje, radi ustvarjate, imate ideje in iščete nove ustvarjalne izzive.

Vodja dejavnosti: Neža Ahčin/ neza.ahcin@dic.si
Kje:  v 2. nadstropju / stopnišče B1
Kdaj: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Revija spodbuja kritično mišljenje ter širi splošno razgledanost in vedoželjnost. Vsebina se dotika tematike aktualnih dogodkov, umetnosti, kulture, potovanj in spodbuja kritičnost pri mladih bralcih. Namenjen je tako dijakom kot tudi ostalim, saj osvetljuje sodobne in aktualne tematike, ter kaže na razmišljanje in želje mladih. Je tisti medij, ki mladim daje možnost ustvarjanja, razmišljanja, pisanja, ter odpira nove svetove in spoznanja.

VODJA DEJAVNOSTI: Nina Golob, Drago Pintarič / nina.golob@dic.si
KDAJ: Od oktobra 2021 do maja 2022 ob torkih

Kratek opis dejavnosti: Namen dejavnosti je, usposobiti zainteresirane dijake, da pristopijo k poškodovancu, ali nenadno obolelemu in mu kompetentno nuditi prvo pomoč. Na srečanjih bomo preigravali različne situacije, poligone. Dijaki se bodo usposobili kako komunicirati z dispečerji na tel. št. 112, kako pravilno oskrbeti manjše poškodb, kot so npr. žulji, odrgnine…, razrešiti dihalno zaporo, oskrbeti podhlajenega, opečenega, imobilizirati poškodovane ude… pravilno (po mednarodnih smernicah RK) izvajati TPO (temeljne postopke oživljanja) z uporabo defibrilatorja. 8.maja (mednarodni dan RK) se bo ekipa udeležila preverjanja znanja ljubljanskih srednješolskih ekip.
Vodja dejavnosti: Franc Tehovnik / franci.tehovnik@dic.si  
Kje: stavba A, učilnica 7 (pritličje)
Kdaj: po dogovoru

Dejavnost je namenjena aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa, kjer si ogledamo različne in aktualne filmske vsebine, ki predstavljajo odlično izhodišče za morebitne razprave o samem filmu ali o različnih vprašanjih, ki lih le-ta odpira.
Vodja dejavnosti: Gregor Kuhar / gregor.kuhar@dic.si
Kje: dvorana 555
Kdaj: vsaka druga sreda ob 19.00

Kratek opis in program dejavnosti:
Prostori fitnesa se nahajajo na 100 m2. Med 18 aparaturami (večina znamke TECHNOGYM) je 6 kardionaprav. Pri vadbi vam svetujeta vaditelja, ki vas bosta naučila vaj in pravilne uporabe naprav z ozirom na vaš cilj. Vadi se po individualnih programih.

KOORDINATOR DEJAVNOSTI: Miha Indihar / miha.indihar@dic.si
KJE: B stavba, dvorana za fitnes
KDAJ: Pričetek 2.9.2020

V šolskem letu 2021/2022 vas vabimo, da se nam pridružite v fotografskem laboratoriju. Fotografirali bomo z analognimi kamerami, na film. V temnici se bomo naučili kako razviti film in kako iz  negativa razviti fotografije.
Prav tako se bomo naučili nekaj alternativnih tehnik, kot so cianotipija, klorofil print, kemigrami, lumen print ipd.

Dejavnost vodi:  Nina Golob (nina.golob@dic.si)
Kje: Temnica, 5. nadstropje, B stavba
Kdaj: od oktobra, ob torkih ali četrtkih, po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Organizirali bomo najmanj tri glasbene večere v galeriji DIC. Časovno jih bomo uskladili s prazniki: Noč čarovnic, oziroma prve počitnice, decembrski in Gregorjevo. Za glasbo bodo poskrbeli dijaki KGBL, za primerno okrasitev in sceno dijaki SŠOF in drugi, ki se bodo vključili v delavnice za izdelovanje okraskov.

VODJA DEJAVNOSTI: Erika Šešek / erika.sesek@dic.si
KJE: Galerija DIC
KDAJ: oktobra, decembra, marca

Kratek opis in program dejavnosti: V delavnici bodo udeleženci spoznavali različne improvizacijske tehnike in discipline ter pri tem razvijali znanja in spretnosti spontane in kreativne komunikacije in javnega nastopanja. Delavnica deluje v sodelovanju s ŠILO (srednješolsko impro ligo). Vaje potekajo enkrat tedensko in so del programa ŠILA – inkubator. Udeležencem bo omogočeno predstaviti svoja novo pridobljena znanja in veščine prikazati v programu Kreatorij. Dijakom, ki so obiskovali delavnico že v lanskem letu, pa bo omogočeno nastopanje tudi v šolski impro ligi.

KOORDINATOR: Drago Pintarič
MENTOR: Eva Jus
KJE: Kreatorij
KDAJ: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Joga in sproščanje je celostna jogijska praksa, sestavljena iz dinamičnega in statičnega zaporedja asan (telesnih položajev), pranajam (dihalnih tehnik) in tematskih vsebin iz hatha joge. Temeljito razgiba celotno telo, vrača moč, vzpostavlja pretok energije in nas spodbudi k zavestnemu opazovanju svojega telesa, diha, misli in delovanja. Prakso zaključimo z vodenim sproščanjem, aromaterapijo, sedečo meditacijo, z zvočno masažo ali s podobnimi sproščujočimi tehnikami.

VODJA DEJAVNOSTI: Jerca Cvetko /jerca.cvetko@dic.si
KJE: dvorana 503
KDAJ: vsak torek od 19:00 - 20:00

Kratek opis in program dejavnosti: Kreatorij DIC je večnamenski klubski prostor namenjen dejavnostim s področja mladinske kulture in umetnosti. V Kreatoriju ustvarjajo in nastopajo skupine in posamezniki, ki so povezani z mladinsko kulturo. Ob domskih skupinah in posameznikih v njem nastopajo skupine iz območja mesta Ljubljane, širšega slovenskega prostora kakor tudi iz tujine.
V njem med šolskim letom poteka tudi tedenski program. Za program in za njegovo vsebinsko in tehnično izvedbo, ob mentorski pomoči skrbijo dijaki. Gre za obliko neformalnega, izkustvenega učenja, kjer si nabirajo nova znanja in spretnosti, od vodenja prireditev, do konkretnih tehničnih znanj (lučno oblikovanje, avdio podpora, scenografija, scenska dela, ipd), potrebnih za izvedbo dogodkov in prireditev.

VODJA DEJAVNOSTI: Drago Pintarič
MENTORJI: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Miha Maver

Kratek opis in program dejavnosti:
Letošnje šolsko leto bomo tematsko pripravljale kulinarične dobrote. Posvetili se bomo pripravi kvašenega, krhkega, vlečnega in biskvitnega testa. Iz teh vrst testa bomo izdelovali izdelke povezane s sezono in prazniki. Ob jedeh bomo okušali hladno – tople napitke ( čaj, kava, sadni sokovi, mleko in mlečni napitki ). Hrano bomo primerno postregle z ustrezno dekoracijo. Upoštevale bomo tudi želje in pobude dijakov. Za praznične dni pa bomo izdelovali jedi, povezane s slovensko kulinariko: potice, pletenice, različna peciva,…

VODJA DEJAVNOSTI: Ana Stare / ana.stare@dic.si
KDAJ: ob torkih ob 18.00
KJE: kuhinja v 5. nadstropju B stavbe

Kratek opis in program dejavnosti:
Likovna delavnica poteka v ateljeju v 5. nadstropju v večernih urah. Ukvarjamo se z risanjem, slikanjem, kiparstvom in grafiko. Dijaki raziskujejo možnosti izražanja, ki jih omogočajo posamezne likovne tehnike. Hkrati se seznanjajo s posameznimi umetnostno-zgodovinskimi obdobji in vidnejšimi predstavniki le- teh. Pogovarjamo se o nastalih izdelkih in o aktualnem dogajanju na področju likovne umetnosti. Nastala dela razstavljamo v Mali galeriji DIC, V Galeriji DIC in sodelujemo na različnih razstavah zunaj doma.

VODJA DEJAVNOSTI: Mira Narobe/ mira.narobe@dic.si
KJE: Atelje, 5. nadstropje B stavbe
KDAJ: ob ponedeljkih od 19.00 - 20.30

Kratek opis in program dejavnosti:

Dijaki bodo na krožku razvijali veščine recitiranja govorjene književnosti. Na krožku dobijo priložnost za javni nastop, kar jim posledično okrepi samozavest. Na krožku se bodo srečali z domačo in tujo književnostjo. Priložnost za predstavitev lastnih leposlovnih del dobijo dijaki, ki stopajo na literarno pot. Šolsko leto 2019/2020 bo posvečeno branju žive književnosti. Temi letošnjih  srečanj dramskega krožka bosta okoljevarstvenost in vzgoja za mir. Krožek se povezuje z ostalimi domskimi projekti, krožki in prireditvami. Še posebej smo dejavni pri ustvarjanju božično-novoletne prireditve. Spodbujanje k dramski pismenosti in estetski vzgoji ostajata glavni nalogi krožka.

VODJA DEJAVNOSTI: Primož Vresnik /primoz.vresnik1@guest.arnes.si
KJE: učilnica 393, tretje nadstropje BII
KDAJ: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Poudarek je na rekreaciji in rednem igranju med dijaki našega doma in z zunanjimi. Jeseni in spomladi organiziramo domske turnirje, kolikor dovoljuje vreme in šolske obveznosti. Zmagovalna ekipa bo prejela prehodni pokal. V zimskem času se bo ekipa DIC-a udeležila med domske lige v malem nogometu za ljubljanske dijaške domove. V načrtu je še srečanje sedanje izbrane ekipe z dijaki, ki so bili včasih v izbrani vrsti DIC-a.

VODJA DEJAVNOSTI: Drago Pintarič / drago.pintaric@dic.si
KJE: Na zunanjem igrišču
KDAJ: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Multimedijski portal DIC (MPD) je interaktivni medij, ki omogoča tekoče posredovanje informacij, oglaševanje dogodkov ter predstavitev ustvarjanja in ustvarjalnosti, ki poteka v domu. Oddajanje poteka preko dveh nameščenih LCD-jev v jedilnici B stavbe in nad recepcijo v stavbi A.
Oddaje pripravlja uredniški odbor, ki vključuje dijake DIC-a. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki jih to delo zanima.

VODJA DEJAVNOSTI: Nina Golob / nina.golob@dic.si (knjižnica)
KDAJ: Priključevanje je možno v tekom celega šolskega leta.

Kratek opis in program dejavnosti:
Namizni tenis bo v osnovi srečanje in druženje dijakinj, ki bodo preko interesne dejavnosti spoznavale pravila igre, hkrati pa bodo lahko tudi izpopolnjevale svojo tehniko. Med šolskim letom bo organizirana domska liga, najboljše dijakinje pa se bodo lahko udeležile meddomskih tekmovanj. Namizni tenis bo tako namenjen vsem tistim, ki rade tekmujejo, tistim, ki se rade rekreirajo in tistim, ki se rade le družijo na aktiven način ter koristno preživljajo svoj prosti čas.

VODJA DEJAVNOSTI: Miha Indihar / miha.indihar@dic.si
KDAJ: ob sredah in četrtkih po dogovoru.
KJE: B stavba, 5. nadstropje, dvorana 503

Kratek opis in program dejavnosti:
Dejavnost bo vodena enkrat tedensko. V mesecu septembru bo organizirano domsko tekmovanje za dijake. Najboljši trije Dicarji bodo sodelovali v meddomski ligi, ki bo potekala vsak mesec od oktobra do aprila v dogovorjenih terminih. Tekme bomo odigrali v Dic-u, gostovali pa bomo tudi v drugih domovih. Takrat bo tudi priložnost, da si ogledamo druge dijaške domove v Ljubljani. Poleg priprav na meddomsko tekmovanje
boste dijaki lahko igrali namizni tenis tudi za rekreacijo in sprostitev. Vabljeni vsi, ki radi tekmujete, pa tudi tisti, ki želite ob prostem času, predvsem v dolgih jesenskih ali zimskih večerih koristno preživeti prosti čas, ob druženju in igranju namiznega tenisa …

VODJA DEJAVNOSTI: Barbara Rosina / barbara.rosina@dic.si
KJE: v avli stavbe B in v dvorani na podstrešju stavbe B
KDAJ: ob ponedeljkih od 20.00 do 21.00

Kratek opis in program dejavnosti:
Na voljo so igrala: biljard, namizni nogomet, pikado, namizni hokej. Namenjena so rekreaciji dijakov in dijakinj v njihovem prostem času. Večkrat bomo organizirali tekmovanja v posameznih disciplinah, pa tudi skupno.

KJE: Naš Vegas v A stavbi
KDAJ: vsak dan od 10.00 - 15.45 in od 18.00 – 21.30. Več informacij dobite pri svojem vzgojitelju.

Kratek opis in program dejavnosti:
Dejavnost je namenjena dekletom in fantom DIC-a. Dijaki se bodo naučili pravil igre, sodelovanja in športnega obnašanja. Izbrali bomo fantovsko in dekliško ekipo DIC-a, ki bo dijaški dom zastopala na prijateljskih tekmah med dijaškimi domovi in na meddomskem prvenstvu.

VODJA DEJAVNOSTI: Ljuba Plesec / ljuba.plesec@dic.si in Tjaša Strmšek tjasa.strmsek@dic.si
KDAJ: ob četrtkih od 21.30 - 22.00
KJE: telovadnica Poljane

Kratek opis in program dejavnosti:
Dejavnost poteka po programu Avtošole Prometej

KOORDINATOR: Tjaša Strmšek / tjasa.strmsek@dic.si
KJE: dvorana 555 in učilnica 341
KDAJ: Pričetek 1. skupina od 9. 9. - 19.9. ob 19.00, 2. skupina od 23.9. - 3.10. ob 19.00

Kratek opis in program dejavnosti:
Kdor poje, zlo ne misli. Vabljeni vsi - dijakinje in dijaki, da se nam pridružite pri skupnem prepevanju. Pevsko uro bomo vsakič začeli s sproščanjem pevskega organa in razgibanimi pevskimi ogrevalnimi vajami. Repertoar bomo prilagajali željam dijakinj in dijakov, vsekakor pa bo program raznolik. Svoj trud bomo pokazali na prireditvah v Dic-u in tudi izven.

Koordinator dejavnosti: Petra Jerič / petra.jeric@dic.si
KJE: B stavba, 5. nadstropje
KDAJ: Ponedeljki ali četrtki ob 19:30 oz. po dogovoru

 

Kratek opis in program dejavnosti:
V šolskem letu 2021/2022 bo delavnica potekala v obliki izobraževalnih »klasov«. Vodili jih bodo različni mentorji, člani skupine Pozitiv ter tudi zunanji sodelavci. Izobraževalni del se bo zaključil v mesecu januarju, 2021 s krajšimi produkcijami. V delavnicah bodo udeleženci pridobivali osnovna znanja in spretnosti s področja gledališke umetnosti, fizičnega teatra in sodobnega plesa ter uporabe sodobnih multimedijskih in interaktivnih pristopov in tehnologij v gledališču. Posebna pozornost bo posvečena razvoju kompetenc »učenje učenja«, temelječa na procesnem raziskovanju, medgeneracijskem in vrstniškem učenju vseh sodelujočih. Iz udeležencev delavnice bo izbrana zasedba nove produkcije Teatra Pozitiv, ki bo premierno predstavljena aprila 2022.

VODJA DEJAVNOSTI: Drago Pintarič / drago.pintaric@dic.si
MENTORJI: Borut Bučinel, Radovan Jaušovec, Miha Maver
KJE: Kreatorij / A-stavba
KDAJ: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:

Stena je na voljo predvsem individualno vsem DIC-arjem. Zaradi varnosti morata biti v prostoru skupaj vedno vsaj dva, za drugega ni nujno da pleza.  Ključ prostora se izposoja v recepciji A stavbe. Pri skupinskih obiskih je zaželeno spremstvo vzgojitelja ali druge osebe (študent). Pleza se na lastno odgovornost, v primerni opremi.

Vodja dejavnosti: Boštjan Božič / bostjan.bozic@dic.si
Kje:  Plezalna stena v A stavbi

 

Kratek opis in program dejavnosti:
Prostovoljstvo s področja skrbi za ljudi, ki so te pomoči potrebni in skrbi in zaščite zapuščenih in zavrženih živali.
Na obeh področjih bomo težili k izboljšanju kakovosti bivanja, nudili pomoč tistim, ki so potisnjeni na rob, učili se bomo, da je prostovoljstvo ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe soljudi in živali in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi. Ob začetku dejavnosti bodo dijaki/dijakinje seznanjeni/e z osnovnimi smernicami delovanja prostovoljca oz. prostovoljke. Ob stiku z društvi in posamezniki, ki skrbijo za pomoči potrebne ljudi in živali, želimo, da nam njihovi člani predstavijo področja, na katerih delujejo, ter nas usmerijo na področja, kjer bi lahko dijaki opravljali svojo prostovoljno dejavnost. Obisk doma za starejše, posameznikov na domu, kot tudi enega od zavetišč za živali v okolici Ljubljane, kjer pričakujemo, da nas seznanijo s konkretnimi zadolžitvami prostovoljca oz. prostovoljke.

VODJA DEJAVNOSTI: Zoran Grgič/ zoran.grgic@dic.si

Kratek opis in program dejavnosti:
šahovski krožek bo v osnovi srečevanje in druženje dijakinj, ki so zainteresirane za igranje šaha. Dekleta se bodo lahko posvetila sproščenemu premikanju šahovskih figur, izpopolnjevanju in učenju šahovskih strategij ter taktik. Udeležili se bomo meddomskih tekmovanj, organizirali pa bomo tudi domsko ligo za dekleta, ki bo potekala skozi vse leto.

VODJA DEJAVNOSTI: Miha Indihar / Miha.Indihar@dic.si
KJE: 5. nadstropje, 503
KDAJ: ob sredah in četrtkih po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti: Šahovski krožek je v osnovi mišljen kot srečevanje dijakov in dijakinj, ki radi igrajo šah in se ob tem družijo. Največ časa bo na voljo za igranje med udeleženci, načrtovana pa sta tudi dva domska in en med domski turnir za posameznike, ter štiri srečanja v med domski šahovski ligi ljubljanskih dijaških domov.

VODJA DEJAVNOSTI: Franci Tehovnik / franci.tehovnik@dic.si
KJE: A stavba, 2. nadstropje
KDAJ: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:

  • dijaki in dijakinje se seznanijo z orožjem (zračnimi puškami) in naučijo pravilno ravnati z njim
  • aktivnost je namenjena dijakom in dijakinjam, ki že imajo izkušnje s streljanjem in popolnim začetnikom
  • dejavnost krepi koncentracijo
  • krepi se pripadnost skupini
  • sklepajo se nova prijateljstva
  • dijaki se navadijo na tekmovalno vzdušje, ko se udeležujemo meddomskih tekmovanj

VODJI DEJAVNOSTI: Gregor Kuhar gregor.kuhar@dic.si
KJE: na strelišču v stavbi B (zaklonišče pod drugim stopniščem)
KDAJ: po dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Skupina Ivana Cankar je bila formirana v šolskem letu 2016/2017. Namen delovanja skupine je promovirati in mladim približati delo največjega slovenskega pisatelja, ki je hkrati tudi patron DICa, in po katerem ustanova nosi svoje ime. Na vajah se nam bodo občasno pridružili in delili svoje znanje tudi drugi gledališki ustvarjalci. Od januarja 2022 bodo vaje namenjene postavitvi nastalega besedila na oder. K sodelovanju vabimo vse, ki jih zanima igra in/ali dramsko pisanje.

VODJA DEJAVNOSTI: Drago Pintarič / drago.pintaric@dic.si
MENTORJI: Urška Klajn
KJE: Kreatorij / A stavba
KDAJ: od oktobra 2021

Kratek opis in program dejavnosti:
Tek je najosnovnejša in najbolj množična športna dejavnost v domu. Gre za izjemno obliko rekreacije, ki jo je mogoče prilagajati lastnim zmogljivostim, zato je priporočljiva tudi za tiste, ki se niso nikoli ukvarjali s športom. Pri rekreaciji teka bomo v prvi vrsti skrbeli za sprostitev, tiste bolj tekmovalne posameznike pa bomo spodbujali k različnim tekaškim prireditvam, hkrati pa bomo tudi v domu organizirali nekatere tekaške dejavnosti. Zagotovo se bomo udeležili krosa Ljubljanskih dijaških domov, krosa na Golovcu, Ljubljanskega maratona in teka na Rogli (domijada), organizirali pa bomo tudi različne tekaške aktivnosti na bližnjem stadionu.

MENTORJI: Miha Indihar / Miha.Indihar@dic.si
KJE: Na bližnjem stadionu in drugje v naravi (Golovec, Ljubljanski grad, park Tivoli,…)
KDAJ: skozi celo šolsko leto po sprotnem dogovoru

Kratek opis in program dejavnosti:
Delavnica video ustvarjanja od ideje do izdelka skozi različne video izrazne oblike, ki jih omogoča video.
Udeleženci bodo pridobili znanja in spretnosti pisanja scenarijev, snemanja in montaže. Ob klasičnem filmskem izobraževanju jim bo omogočeno tudi spoznavanje drugih tehnik in sodobnih izraznih zvrsti, ki jih omogoča digitalna tehnologija. Delavnica se bo povezovala s sorodnimi delavnicami, dejavnostmi in projekti, ki potekajo v okviru dejavnosti povezanih s skupino Pozitiv v DICu (MPD, splet, multimedijske predstave Teatra Pozitiv, koncerti in dogodki v živo, ipd.).

KOORDINATOR DEJAVNOSTI: Boštjan Božič / bostjan.bozic@dic.si
MENTORJA: Boštjan Božič in Radovan Jaušovec
KJE: prostori Pozitiva v A stavbi
KDAJ: vsak torek in četrtek od 19.00 - 21.00

Kratek opis in program dejavnosti:
Usposabljamo vrstniške mediatorje. Usposabljanje poteka vsako šolsko leto in traja 32 ur. Za reševanje spora se lahko prijavite mentorjem ali vrstniškim mediatorjem osebno ali po elektronski pošti ter vzgojiteljem. Izpopolnjujemo in izmenjujemo znanje in izkušnje, ki se dotikajo področja medosebnih odnosov. Vključujemo se v aktivnosti projektov DIC-a in interesne dejavnosti.

MENTORJI: Ljuba Plesec, Tjaša Strmšek, Erika Šešek, Zoran Grgič
KDAJ: po dogovoru